Oczu czy oczów

Jak się pisze?

Poprawnie

oczu

Niepoprawnie

-

Poprawna jest forma "oczu", jednakże forma "oczów" przez niektóre słowniki również jest podawana jako dopuszczalna. 

Choć formę "oczów" nadal można znaleźć w niektórych słownikach, czy nawet literaturze, zdecydowanie bardziej popularną i nowoczesną formą jest "oczu".

Przykłady:

Irydolog potrafi postawić diagnozę, czytając z oczu pacjenta.

Szukałam hobby, które byłoby dla moich oczu lepsze niż ekran komputera.