Oczom czy oczą

Jak się pisze?

Poprawnie

oczom

Niepoprawnie

oczą

Poprawna forma to "oczom" zapisywane z końcówką "-om".

Przykłady:

Nie wierzę własnym oczom! To dzieje się naprawdę?

Te okulary dodają jeszcze więcej koloru twoim oczom, naprawdę dobrze ci w nich.

Staram się robić regularne przerwy od ekranu, żeby dać odpocząć swoim oczom.