Nieznam czy nie znam

Jak się pisze?

Poprawnie

nie znam

Niepoprawnie

nieznam

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie znam".

Przykłady:

Nie znam się z nim, ale słyszałem, że to porządny człowiek.

Niestety nie znam takiej osoby.

Chyba jednak nie znam tej piosenki.