Niezdatny czy nie zdatny

Jak się pisze?

Poprawnie

niezdatny

Niepoprawnie

nie zdatny

Właściwy jest zapis łączny: "niezdatny".

Przykłady:

Ten sok wydawał się już niezdatny do picia.

O takiej godzinie byłem już całkowicie niezdatny do nauki. Nie potrafiłem się skupić nawet na pięć minut.