Niezapłacona czy nie zapłacona

Jak się pisze?

Poprawnie

niezapłacona

Niepoprawnie

nie zapłacona

Właściwy jest zapis łączny: "niezapłacona".

Przykłady:

Okazało się, że nasza wspólna kolacja była przez niego niezapłacona i musiałam zapłacić sama za siebie.

Powiedziano jej, że kwota niezapłacona w terminie zostanie zwiększona o dwa procent za każdy miesiąc obsuwy.