Niewykonalne czy nie wykonalne

Jak się pisze?

Poprawnie

niewykonalne

Niepoprawnie

nie wykonalne

Poprawna forma to "niewykonalne" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Wydawało mi się to być kompletnie niewykonalne.

To chyba niewykonalne, jak chciałbyś to niby zrobić?

Nie sądzisz, że to może być zupełnie niewykonalne dla człowieka?