Niestarannie czy nie starannie

Jak się pisze?

Poprawnie

niestarannie

Niepoprawnie

nie starannie

Poprawny jest zapis łączny: "niestarannie".

Przykłady:

Robił to trochę niestarannie. Mógł się do tego bardziej przykładać.

Niestarannie to wykonali, nie jestem zadowolony z efektu ich pracy.

Trochę niestarannie to zrobiłem, bo śpieszyłem się na spotkanie.