Niepokolei czy nie po kolei

Jak się pisze?

Poprawnie

nie po kolei

Niepoprawnie

niepokolei

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie po kolei".

Przykłady:

Czasami zachowywał się, jakby miał coś nie po kolei w głowie.

Dlaczego robiła to nie po kolei i nie korzystała z instrukcji? Teraz ciężej będzie jej się  w tym odnaleźć.

Wykonując te czynności nie po kolei, wprowadzisz chaos, przez który nasza praca stanie się mniej wydajna. Staraj się postępować zgodnie z procedurami.