Niepokolei czy nie po kolei

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

nie po kolei

Niepoprawna pisownia

niepokolei

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie po kolei".

Przykłady:

Czasami zachowywał się, jakby miał coś nie po kolei w głowie.

Dlaczego robiła to nie po kolei i nie korzystała z instrukcji? Teraz ciężej będzie jej się  w tym odnaleźć.