Niepisanie czy nie pisanie

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

niepisanie

Niepoprawna pisownia

nie pisanie

Poprawny jest zapis łączny "niepisanie". 

Uwaga! Forma rozłączna może być poprawna w przypadkach zdań jak np.: "Nie pisanie, a czytanie jest dla mnie najciekawsze".

Przykłady:

Niepisanie o grach komputerowych pomogło mi się skutecznie od nich odciąć.

Niepisanie notatek na zajęciach przyniosło pierwsze efekty. Nie miałem się z czego uczyć i nie zaliczyłem tego egzaminu.