Nieoceniony czy nie oceniony

Jak się pisze?

Poprawnie

nieoceniony

Niepoprawnie

nie oceniony

Poprawny jest zapis łączny "nieoceniony".

Przykłady:

Jego wkład w ten projekt był nieoceniony.

Ich dar okazał się nieoceniony. Bardzo pomógł nam w realizacji naszych marzeń.

Jego talent jest wręcz nieoceniony.