Nienależące czy nie należące

Jak się pisze?

Poprawnie

nienależące

Niepoprawnie

nie należące

Poprawna forma to "nienależące" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Pani dodatkowo omówiła nienależące do naszego materiału, ale bardzo ciekawe zagadnienia.

Pojawiły się tam także drużyny nienależące do tej ligi.