Mrużyć czy mróżyć

Jak się pisze?

Poprawnie

mrużyć

Niepoprawnie

mróżyć

Poprawna forma to "mrużyć".

Przykłady:

Moja fryzjerka powiedziała mi, że nie muszę tak mrużyć oczu, bo nie zrobi mi krzywdy.

Zaświecił te światła tak mocno, że wszyscy zaczęliśmy mrużyć oczy.