Akysz czy a kysz

Jak się pisze?

Poprawnie

a kysz

Niepoprawnie

akysz

Poprawny jest zapis rozłączny: "a kysz".

Przykłady:

A kysz, uciekaj mi stąd!

Nie wchodź tutaj, a kysz!