Podpunkty czy pod punkty

Jak się pisze?

Poprawnie

podpunkty

Niepoprawnie

pod punkty

Poprawna forma to "podpunkty" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Tekst został podzielony na krótkie podpunkty, dlatego czytało mi się go bardzo przyjemnie.

Tak szybko? Przeczytałeś wszystkie podpunkty, czy coś pominąłeś?