Niekonieczne czy nie koniecznie

Jak się pisze?

Poprawnie

niekonieczne

Niepoprawnie

nie konieczne

Poprawny jest zapis łączny: "niekonieczne".

Niekonieczne - zbędne, niewymagane.

Przykłady:

Powiedział, że jest to według niego niekonieczne.

Okazało się, że to udzielenie poprawnej odpowiedzi w tym zadaniu było niekonieczne do uzyskania oceny celującej.