Nieekonomiczne czy nie ekonomiczne

Jak się pisze?

Poprawnie

nieekonomiczne

Niepoprawnie

nie ekonomiczne

Poprawny jest zapis łączny: "nieekonomiczne".

Przykłady:

To było według mnie zupełnie nieekonomiczne i rozrzutne podejście.

Wydaje mi się, że kupowanie teraz nowego sprzętu, który praktycznie niczym nie różni się od obecnego, jest trochę nieekonomiczne.