Nieczytelny czy nie czytelny

Jak się pisze?

Poprawnie

nieczytelny

Niepoprawnie

nie czytelny

Poprawny jest zapis łączny: "nieczytelny".

Przykłady:

Jego zeszyt jest kompletnie nieczytelny przez to pismo.

Złożył bardzo chaotyczny i nieczytelny podpis.

Ten autograf wydaje się jakiś nieczytelny. To na pewno oryginał?