Nie został czy niezostał

Jak się pisze?

Poprawnie

nie został

Niepoprawnie

niezostał

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie został".

Przykłady:

Podobno Hubert nie został zaproszony na jego urodziny.

Chętnie dałbym ten długopis również jemu, ale niestety już żaden mi nie został.

Na szczęście tamten koncert nie został odwołany.