Niedużo czy nie dużo

Jak się pisze?

Poprawnie

niedużo

Niepoprawnie

nie dużo

Poprawna forma to "niedużo" zapisywane łącznie.

Uwaga! Pisownia "nie dużo" również może być poprawna w niektórych przypadkach. Np. w zdaniu: myślę, że Ania zrobiła nie dużo, a bardzo dużo, żeby ratować ten związek.

Przykłady:

Niedużo udało mu się zrobić przez ten czas.

Wiem, że to może niedużo, ale nie byłem w stanie dać im więcej.

To niedużo, ale zawsze coś.