Nie umiesz czy nieumiesz

Jak się pisze?

Poprawnie

nie umiesz

Niepoprawnie

nieumiesz

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie umiesz".

Przykłady:

Czy to prawda, że nie umiesz śpiewać?

Słyszałem, że nie umiesz jeździć na rowerze. Może mógłbym ci pomóc się tego nauczyć?

Jeśli nie umiesz tego zadania, to powiedz o tym pani i zapytaj, czy mogłaby ci to wytłumaczyć.