Nie teraz czy nieteraz

Jak się pisze?

Poprawnie

nie teraz

Niepoprawnie

nieteraz

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie teraz".

Przykłady:

Możemy o tym porozmawiać, ale nie teraz.

Wolałbym zająć się tym kiedy indziej, a nie teraz.