Bez komentarza czy bezkomentarza

Jak się pisze?

Poprawnie

bez komentarza

Niepoprawnie

bezkomentarza

Poprawny jest zapis rozłączny: "bez komentarza".

Przykłady:

Nawet nie chce mi się do tego wracać, pozostawię to bez komentarza.

Myślę, że nie obyłoby się tu bez komentarza trenera zwycięskiej drużyny.