Nie śmiały czy nieśmiały

Jak się pisze?

Poprawnie

nieśmiały

Niepoprawnie

nie śmiały

Poprawny jest zapis łączny: "nieśmiały".

Uwaga! Zapis rozłączny może być poprawny w przypadku zdań z przeczeniem jak np.: "był nie śmiały, a bardzo śmiały".

Przykłady:

Wydaje mi się, że jest zbyt nieśmiały, żeby tak po prostu zagadać do tej dziewczyny.

Czasami odnosiłem wrażenie, że jestem trochę zbyt nieśmiały.