Nie otrzymałam czy nieotrzymałam

Jak się pisze?

Poprawnie

nie otrzymałam

Niepoprawnie

nieotrzymałam

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie otrzymałam".

Przykłady:

Niestety, ale nadal nie otrzymałam od niego wiadomości.

Wciąż nie otrzymałam od nich stosownego potwierdzenia.

Jeszcze nigdy nie otrzymałam od nikogo tak fantastycznego prezentu.