Następujących czy następujoncych

Jak się pisze?

Poprawnie

następujących

Niepoprawnie

następujoncych

Poprawna forma to "następujących" zapisywane z użyciem "ą".

Przykłady:

To był ciąg następujących po sobie niefortunnych zdarzeń.

Sklep pozostanie otwarty w następujących dniach: [...].