Lud czy lód

Jak się pisze?

Poprawnie

lud, lód

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od znaczenia.

  • Lód - zamarznięta woda w stanie stałym. Potocznie w ten sposób określa się również słodki deser (lody).
  • Lud - ludzie zamieszkujący jakieś terytorium. Dawniej ludem nazywało się głównie ludność wiejską, oraz żołnierzy.


Przykłady:

Na ulicach pojawił się lód, więc bądź ostrożna podczas jazdy.

To bardzo pracowity i mądry lud.