Lobbować czy lobować

Jak się pisze?

Poprawnie

lobbować

Niepoprawnie

lobować

Poprawna forma to "lobbować" zapisywane z dwoma literami "b".

Przykłady:

Mógłbyś już przestać ciągle lobbować wprowadzenie tych zmian?

Próbował lobbować za przesunięciem terminu na przyszły rok.