Którejkolwiek czy której kolwiek

Jak się pisze?

Poprawnie

którejkolwiek

Niepoprawnie

której kolwiek

Poprawny jest zapis łączny: "którejkolwiek".

Przykłady:

Chcieli zagrać przeciwko którejkolwiek z drużyn.

Nie mieli zamiaru faworyzować którejkolwiek grupy.

Złamanie którejkolwiek z zasad mogło skutkować surową karą.