Którą czy którom

Jak się pisze?

Poprawnie

którą

Niepoprawnie

którom, kturom, kturą

Poprana forma to "którą" zapisywane przez "ó" zamknięte i z końcówką "-ą".

Przykłady:

Bardzo spodobała mi się książka, którą od Ciebie dostałem.

Którą z naszych koleżanek ostatnio widziałeś?

Wiesz może, którą mamy godzinę?