Koordynaty czy kordynaty

Jak się pisze?

Poprawnie

koordynaty

Niepoprawnie

kordynaty

Poprawna forma to "koordynaty" zapisywane z podwójnym "o".

Koordynaty - liczby określające jakieś położenie według ustalonego układu współrzędnych.

Przykłady:

Podał mi jakieś koordynaty, nie wiem jak mam tam trafić!

W grze funkcjonowały specjalne koordynaty, na podstawie których gracze mogli wyznaczać konkretne punkty.

Na tej mapie można wprowadzić lokalizacje również w postaci koordynat.