Klientami czy klijentami

Jak się pisze?

Poprawnie

klientami

Niepoprawnie

klijentami

Poprawna forma to "klientami" zapisywane bez użycia dodatkowej litery "j".

Przykłady:

Wydaje mi się, że byli ich najlepszymi klientami.

Chciałbym porozmawiać o tym pomyśle z naszymi klientami. Jestem ciekaw, czy by im się to spodobało.