Kopnąłem czy kopnołem

Jak się pisze?

Poprawnie

kopnąłem

Niepoprawnie

kopnołem

Poprawna forma to "kopnąłem" zapisywane z użyciem litery "ą".

Przykład:

Kopnąłem piłkę na tyle mocno, że bramkarz przeraził, gdy leciała w jego stronę.