Gawenda czy gawęda

Jak się pisze?

Poprawnie

gawęda

Niepoprawnie

gawenda

Poprawna forma to "gawęda" zapisywane z "ę".

Przykłady:

Naprawdę bardzo miło się z wami gawędzi, ale muszę już wracać do pracy. Kończy mi się przerwa.

Zawsze bardzo dobrze nam się gawędziło. Rozmawialiśmy prawie codziennie na wiele różnych, ciekawych tematów.