Dysponuje czy dysponuję

Jak się pisze?

Poprawnie

dysponuje, dysponuję

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  • (ja) dysponuję
  • (on, ona, ono) dysponuje

Przykłady:

Chciałbym, ale niestety nie dysponuję takim sprzętem.

Marian stwierdził, że dysponuje wystarczającymi umiejętnościami.