Do jutra czy dojutra

Jak się pisze?

Poprawnie

do jutra

Niepoprawnie

dojutra

Poprawna jest pisownia rozłączna: "do jutra".

Do jutra - zwrot pożegnalny sygnalizujący powtórne spotkanie kolejnego dnia, lub zwrot oznaczający, że coś np. odbędzie się lub zostanie zrobione przed kolejnym dniem.

Przykłady:

Jasne, trzymaj się. Do jutra!

No i kończy nam się niedziela. No nic, do jutra w takim razie. Widzimy się w szkole.

Chciałbym wyrobić się z tym do jutra. Czeka mnie dzień intensywnej pracy.