Czyżbyśmy czy czyż byśmy

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

czyżbyśmy

Niepoprawna pisownia

czyż byśmy

Właściwy jest zapis łączny: "czyżbyśmy".

Przykłady:

Czegoś mi tu brakuje. Czyżbyśmy coś przeoczyli?

Nie idzie nam to najlepiej. Czyżbyśmy zrobili jakiś błąd?