Czyżbyśmy czy czyż byśmy

Jak się pisze?

Poprawnie

czyżbyśmy

Niepoprawnie

czyż byśmy

Właściwy jest zapis łączny: "czyżbyśmy".

Przykłady:

Czegoś mi tu brakuje. Czyżbyśmy coś przeoczyli?

Nie idzie nam to najlepiej. Czyżbyśmy zrobili jakiś błąd?