Czuł czy czół

Jak się pisze?

Poprawnie

czuł, czół

Niepoprawnie

-

Obie formy są poprawne, jednak mają różne znaczenia.


1. Czuć - doznawać uczuć, wrażeń zmysłowych; przeżywać coś; być w jakimś stanie psychicznym lub fizycznym.

Przykłady:

Marcin nie czuł się najlepiej, dlatego postanowił zwolnić się z lekcji.

Mój brat nigdy nie czuł takiej satysfakcji. To zwycięstwo bardzo go podbudowało.


2. Czół - dopełniacz liczby mnogiej pochodzący od wyrazu "czoło".

Przykład:

Trudno było nie dostrzec zmarszczenia ich czół. Wyraźnie nie byli z tego zadowoleni.

Podczas takiej pogody lepiej ubierzcie czapki, żebyście nie mieli odsłoniętych czół.