Czaruj czy czarój

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

czaruj

Niepoprawna pisownia

czarój

Poprawna forma to "czaruj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Nie czaruj mnie. Nie dam się na to nabrać.

Nawet nas nie czaruj. Nie uwierzymy w takie bzdety.