Jak najszybsza czy jaknajszybsza

Jak się pisze?

Poprawnie

jak najszybsza

Niepoprawnie

jaknajszybsza

Poprawna jest forma rozłączna: "jak najszybsza".

Przykłady:

Ważna była dla nas rzetelna, ale i jak najszybsza praca. Goniły nas terminy i nie mogliśmy się zbyt ociągać.

Postanowiliśmy pojechać jak najszybszą drogą. Chcieliśmy dotrzeć na miejsce tego samego dnia.

Chcieliśmy, aby nowa konstrukcja tego bolidu była możliwie jak najszybsza.