Ciężko czy cięszko

Jak się pisze?

Poprawnie

ciężko

Niepoprawnie

cięszko

Poprawna forma to "ciężko" zapisywane z wykorzystaniem litery "ż".

Przykłady:

Było nam trochę ciężko, ale jakoś daliśmy radę.

Nie jest ci ciężko? Może jakoś pomogę?

Te zakupy były naprawdę bardzo ciężkie.