Chcę czy chcem

Jak się pisze?

Poprawnie

chcę

Niepoprawnie

chcem

Poprawna forma to "chcę" zapisywane z końcówką "-ę".

Chcieć - mieć chęć, mieć na coś ochotę.

Przykłady:

Nie chcę tam jechać, zostanę w domu.

Chcę rozmawiać z kierownikiem!

Chcę niedługo zacząć uczyć się języka hiszpańskiego.