Celi czy celów

Jak się pisze?

Poprawnie

celi, celów

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

1. Celi - dopelniacz, celownik i miejscownik liczby pojedynczej, a także dopełniacz liczby mnogiej pochodzący od rzeczownika "cela", oznaczającego najczęściej pomieszczenie więzienne lub klasztorne.

Przykłady:

Chłopaki od dwóch lat siedzieli w jednej celi.

Marcin siedział w celi przez pięć ostatnich lat. Miał wystarczająco dużo czasu na przemyślenia.

W celi zakonnika znajdowały się piękne obrazy.

 

1. Celów - dopelniacz liczby mnogiej pochodzący od rzeczownika "cel", oznaczającego coś, do czego się dąży.

Przykłady:

Mam jeszcze mnóstwo celów do zrealizowania.

Ten sportowiec słynie z wyznaczania sobie coraz bardziej ambitnych celów.

Jednym z jego największych życiowych celów jest stanie się znanym piosenkarzem.