Akceptację czy akceptacje

Jak się pisze?

Poprawnie

akceptację, akceptacje

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  • Akceptację — biernik (kogo? co?) liczby pojedynczej pochodzący od słowa "akceptacja".
  • Akceptacje — mianownik (kto? co?), biernik (kogo? co?) i wołacz (o!) liczby mnogiej od słowa "akceptacja".

Przykłady:

Zgłoszenie do konkursu oznaczało akceptację regulaminu.

Pokaż mi moje akceptacje tych regulaminów. Nie przypominam sobie, żebym zgadzał się na coś takiego.