Zżera czy zrzera

Jak się pisze?

Poprawnie

zżera

Niepoprawnie

zrzera

Poprawna forma to "zżera" zapisywane z "ż".

Przykłady:

Powiedział, że wręcz zżera go ciekawość.

Niestety karoseria mojego samochodu jest coraz bardziej zżerana przez rdzę.