Zajmujemy czy zajmójemy

Jak się pisze?

Poprawnie

zajmujemy

Niepoprawnie

zajmójemy

Poprawna forma to "zajmujemy" zapisywane z "u".

Przykłady:

Niestety, nie zajmujemy się takimi samochodami.

W tej firmie od pokoleń zajmujemy się produkcją krzeseł.

Na koncertach zawsze zajmujemy miejsca, które są możliwie jak najbliżej sceny.