Żąglować czy żonglować

Jak się pisze?

Poprawnie

żonglować

Niepoprawnie

żąglować

Poprawna forma to "żonglować".

Przykłady:

Mariusz nauczył się niedawno żonglować trzema piłeczkami.

Cyrkowiec potrafił doskonale żonglować wieloma różnymi przedmiotami.

Zawsze chciałem się nauczyć żonglować.