Za duże czy zaduże

Jak się pisze?

Poprawnie

za duże

Niepoprawnie

zaduże

Poprawna jest pisownia rozłączna: "za duże".

Przykłady:

Te buty są na mnie trochę za duże.

To mieszkanie wydaje mi się trochę za duże, ale bardzo mi się podoba.

Te kanapki są za duże, nie dam rady ich zjeść.