Z tyłu czy styłu

Jak się pisze?

Poprawnie

z tyłu

Niepoprawnie

styłu, ztyłu

Poprawny jest zapis rozłączny z pierwszą literą "z": "z tyłu".

Przykłady:

Poprosiła mnie, żebym usiadł z tyłu.

Z tyłu książki znajdowało się kilka informacji o autorze.

Powiedziano mi, że z tyłu jest toaleta.