Z nią czy znią

Jak się pisze?

Poprawnie

z nią

Niepoprawnie

znią

Poprawna jest pisownia rozłączna: "z nią".

Przykłady:

Bardzo lubię z nią rozmawiać, mamy wiele wspólnych zainteresowań.

Już za dwa tygodnie pojedziemy z nią na nasze pierwsze wakacje.

Widziałam się z nią kilka dni temu, wyglądała na bardzo szczęśliwą.