Wizawi czy vis-a-vis

Jak się pisze?

Poprawnie

vis-a-vis, vis-à-vis

Niepoprawnie

wizawi

Poprawna forma to "vis-a-vis" lub "vis-à-vis".

Vis-a-vis - naprzeciwko.

Przykłady:

Ich sklep znajduje się vis-a-vis boiska.

Pomimo, że Janek mieszka vis-a-vis szkoły, spóźnia się do niej niemal codziennie.